Om oss

Skolen er stiftet av IMI Kirken i Stavanger. IMI Kirken er en annerledes menighet innen Den norske kirke og tilhører Normisjon (normisjon.no) Skolevirksomheten ble etablert i 1992 som ACTA Bibelskole og har siden den gang vært i stadig utvikling.

I 2015 ble IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse etablert. Skolen er en del av ACTA IMI Kirkens bibelskole og godkjent av Utdanningsdirektoratet. Totalt er skolevirksomheten nå godkjent for 170 studenter.

Ansatte

Bjørn Wang

Leder på IMI Institutt. M. Div. fra Fjellhaug Misjonshøgskole og cand.theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Han har fire års misjonærerfaring som menighetsplanter i Bolivia, og mer enn 10 års lærererfaring fra ACTA IMI Kirkens bibelskole i Stavanger. Bjørn er også ordinert prest i Den norske kirke.

Egil Elling Ellingsen

Pastor i IMI Kirken siden 2007, hovedpastor siden 2011 og rektor på IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse. Ordinert prest i Den norske kirke. Egil Elling er en engasjert og Jesus-sentrert forkynner med fokus på etterfølgelse og disippelskap. Han brenner for misjonalt liv og misjonale menigheter og er opptatt av at menigheten skal ut der folk befinner seg.

Martin Cave

Pastor i IMI Kirken siden 1979, lærerutdannet og ordinert som prest i 2002. Martin er en dyktig visjonær, en strategisk leder og en etterspurt taler. Han er lidenskapelig opptatt av at du som student skal lykkes med å tilegne deg kunnskap og erfaringer som gjør at du kan påvirke menighet, organisasjon og samfunnet uansett hvilken framtidig stilling du ønsker deg.

Andrea Gotuholt Lunde

Undervisningsleder ved IMI Institutt. Teolog med Master i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Leder mentorgrupper og holder de administrative hjulene på IMI Institutt i gang. Foreleser også på IMI Institutt og Acta Bibelskole.

Andreas Johansson

M. Div fra Fjellhaug Misjonshøgskole og cand. theol. fra Menighetsfakultetet. Andreas har fire års misjonærerfaring som menighetsprest i Peru og seks års tjeneste i Israel som stedlig representant for DNI. Andreas er ordinert prest i Den norske kirke og jobber som prest i DELK ved siden av stillingen ved IMI Institutt.

Gjesteforelesere

Alan Hirsch

Sørafrikansk missiolog og en ledende stemme innen den misjonale bevegelsen i det kristne Vesten. Alan har gitt ut ni bøker; de mest kjente er The Shaping of the Things to come: Innovation for the 21st Century Church (med Michael Frost) og The Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church. Han foreleser på universiteter og læresteder i Europa, USA og Australia. Alan jobber for tiden med en doktorgrad innen missiologi i Nederland.

Ernst Baasland

Dr.theol fra Universitetet i Oslo, professor ved Menighetsfakultetet i tidsrommet 1981-98, og dekanus i årene 1990-93. Gjesteforeleser i Tyskland, Sør-Afrika og Hong Kong. Biskop i Stavanger bispedømme fra 1998-2009. Som pensjonist er han nå tilknyttet Menighetsfakultetet og VID vitenskapelige høgskole. I tillegg til mange bøker om allmenne historiske og aktuelle emner, har han publisert flere store vitenskapelige bøker og artikler, sist studien Parables and Rethoric in the Sermon on the Mount.

Anne wenche Hellem

Menighetsarbeider i Fredheim Arena med bakgrunn fra Misjonskirken Norge. Anne Wenche er har en bachelorgrad i KRL med teologi fra Ansgarskolen og videreutdanning i veiledning og i Familieterapi og systemisk veiledning.

Gunhild Andersen

Tidligere lærer på ACTA, IMI Kirkens bibelskole og på Gå Ut Senteret. Soknediakon i Hinna menighet gjennom mange år. Hun har arbeidet mye med retreat og ignitiansk veiledning. Hun er nå aktiv i Rettferdighet i asylpolitikken (RIA).

Ommund Rolfsen

Folkehøgskolelærer og sosiolog (mag.art.). Han trives som menighetsdoktor for gamle menigheter og fødselshjelper for nye gjennom Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Han har skrevet flere bøker om kirkevekst. Sammen med kona Anne Karin mottok han i 2013 Økumenikkprisen av Norges Kristne Råd.

Anders Michael Hansen

Cand.theol. fra 1996 og ordinert prest i Den danske folkekirken. Fra 1997 ledet han reetableringen av Valgmenigheten i Aarhus, og senere arbeidet han ved det teologiske lærestedet SALT i København. I årene 2006-2011 arbeidet han ved European Church Planting Network og fasiliterte lærefellesskap blant ledende misjonale menigheter i Europa. Anders Michaels kjernekompetanse er forkynnelse, undervisning og utvikling av ledere og menigheter.

Kart

Kontaktinfo

IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse
Gunnar Warebergsgate 15
4021 Stavanger

post@imiinstitutt.no

Telefon: 51 84 21 60

andrea@imikirken.no

bjorn@imikirken.no

Søk nå

For å bli student hos oss må du:

  • Ha gjennomført bibelskole, kristendomsfag på høyskolenivå eller annen dokumentert og tilstrekkelig forkunnskap slik læreplanene krever.
  • Ha fylt 19 år eller fylle 19 år i oppstartsåret.
  • Kunne få praksisplass i IMI kirken eller en annen relevant menighet som skolen godkjenner. Menigheter kan ha egne kriterier for sine ledere og praksisstudenter.
  • Inntaksreglement

Vi har løpende opptak av studenter.
Opptaket for skoleåret 2018/2019 starter 1.desember 2017
Semesteravgift: Kurs 110 kr. 2500 Kurs 120 kr. 1250

Studiene er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Søknadsskjema