– for etterfølgere som går foran

Kristen lederutdanning

Med base i IMI Kirkens daglige liv tilbyr IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse en unik læringssituasjon hvor veien mellom teologi og praksis, liv og refleksjon er kort. Kombinert med spennende forelesere og praksisopphold i nytenkende menighetsmiljø, utrustes du til å lede kirken i en ny tid.

IMI Institutt samarbeider tett med VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen), som er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning knyttet til kirkens misjonsoppdrag og religions- og kulturmøter.

Menighetsliv

IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse lever tett på IMI Kirkens liv, med felles lokaler og praksisplasser i menigheten. Slik får du gjøre erfaringer av Gudsliv og menighetsliv, samtidig som du får teologisk innføring og inviteres til å reflektere over det du erfarer.

Ledere i IMI Kirken er jevnlig inne som forelesere, og foreleserne på IMI Institutt er selv engasjert i den praksis de underviser.

IMI Institutt samarbeider tett med VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen), som er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning knyttet til kirkens misjonsoppdrag og religions- og kulturmøter.

Guds rike og misjonal kirke

Vi har utviklet egne fagmoduler preget av det vi ser blir avgjørende for fremtidens menighetsledere. En nøkkel for morgendagens lederskap ligger i å sammenholde Guds rike-dimensjonen med det misjonale livet.

Du vil i undervisningen møte forelesere som er sentrale stemmer i dynamiske og voksende menigheter akkurat nå, i dialog med fagteologien.

Alt innhold tilhører IMI Institutt | Personvernerklæring | Design ved Herman Frantzen